تجهیزات ورزشی نیار اسپرت

بهترین فوتبال دستی های ایران

بهترین فوتبال دستی های ایران :

بهترین و حرفه ای ترین فوتبال دستی های ایران و جهان در ذیل این مقاله به تصویر کشیده شده است.

1-فوتبال دستی های حرفه ای مسابقاتی :

  1-1 فوتبال دستی مسابقاتی تورنادو تورنومنت 3000 :

 

 

  2-1 فوتبال دستی فایربال حرفه ای و مسابقاتی طرح چاپی :

 

 

2- فوتبال دستی های خاص و لوکس :

  1-2 فوتبال دستی تورنادو کلاسیک :

 

 

  2-2 فوتبال دستی لوکس و لاکچری S21 :

 

منبع : نیار اسپرت